Stavební výplně domu

Jedná se o výplně prostorů v obvodovém zdivu nebo krovu. Jsou to vchodové nebo balkónové dveře, garážová vrata, klasická nebo střešní okna, světlíky. Musí, samozřejmě, dobře vypadat. A na tom, z jakých materiálu a v jaké kvalitě jsou vyrobeny, pak závisí celková tepelná i zvuková izolace stavby. Samotnými stěnami, které bývají často z venku obložené polystyrénovou izolací, ani krovem, který bývá izolován minerálními materiály, tolik tepla neuniká, jako právě těmito stavebními výplněmi.

Na izolaci záleží

Aby náš dům měl dobré tepelně-izolační parametry, je nutno zvolit stavební výplně co nejkvalitnější. Dveře a vrata by měly být z dobře izolujících materiálů, popřípadě se speciálním zateplením a klasická i střešní okna by měly být vybaveny izolačními skly. Tato opatření výrazně sníží úniky tepla a tím i náklady na vytápění.