Vedení účetnictví

Při vedení účetnictví je známo, že se zaúčtování provádí vždy na základě příslušného dokladu. Je tedy nezbytně nutno si vždy uvědomit, jaký doklad pro jaké zaúčtování potřebujeme. Například při výběru peněz z bankomatu neúčtujeme o bankovním účtu, ale o hotovosti, tedy o pokladně.

Vedení účetnictví

Je zde však jedna situace, při níž se naopak při obdržení či vystavení dokladu neúčtuje. A touto překvapivou situací je zálohová faktura. Vedení účetnictví vystavení či naopak obdržení klasické faktury vyžaduje její účetní zaznamenání, tedy jako závazek vůči dodavateli či pohledávku za odběratelem.

Zálohová faktura

Avšak jde-li o vystavení či přijetí zálohové faktury, zde je vedení účetnictvínutno provést zcela jinak, o zálohové faktuře se neúčtuje, účtuje se až o faktuře konečné, kterou obdržíme většinou po skončení práce či činnosti, nebo naopak až po tomto skončení ji my sami vystavíme.