Velikosti

Záleží pouze na nás, jakou velikost zvolíte. Různí výrobci vyrábí různá provedení i různé velikosti. Co je však základem u všech, to je minimální rozměr. Je to cca 1800 x 1880 mm, výška cca do tři čtvrtě metru, určená pro dvě osoby, s použitím vstupního schůdku pro tři. Dva pololežící a jeden sedící. Maximální provedení, která se běžně nabízí pro domácí použití, pro zařízení wellnes, rehabilitace a jiné podniky běžné velikosti jsou dělána pro osm až devět osob. Z toho některá místa jsou pro pololežící, jiná pro sedící osoby. Stačí teda zvolit provedení, která se nám zdá optimální s ohledem na počet osob i na převažující účel a zakoupit.

Není všechno stejné

Ani trysky nejsou u všech vířivých van stejně rozmístěny. Jsou opravdu modely určené spíše k rehabilitaci a masáži, jiné zase třeba univerzálnější. Na to je třeba se vždy dobře informovat.